Home

Merħba fil-Parroċċa tal-Madonna ta’ Fatima

Fl-1952 il-Patrijiet Dumnikani, permezz tal-ħidma tal-Provinċjal P. Esmond Klimeck, bena s-santwarju tal-Madonna ta’ Fatima fuq l-għolja ta’ Gwardamanġa; is-Santwarju sar ċentru Marjan msejjes fuq it-talba tar-Rużarju. Il-Knisja kienet miftuħa fl-1955 u saret parroċċa fl-1968.

Latest Posts

Il-Ħidma Pastorali Tkompli

Wara ħafna qtigħ il-qalb, irnexxilna nibdlu d-dati u niċċelebraw l-Ewwel Tqarbina u l-Griżma tal-Isqof fl-istess ġurnata.  Nhar il-Ħadd, 23 ta’ Awwissu, ilqajna fostna lil Mons Joseph Galea Curmi biex jiċċelebra l-Griżma tal-Isqof ta’ 24 adolexxent fil-quddiesa tad-9.30am.  Kien mument sabih b’ċelebrazzjoni sempliċi, għalkemm b’ħafna regoli skond l-Awtoritajiet tas-Saħħa u tal-Kurja Djoċesana.  Filgħaxija, imbagħad, iċċelebrajna l-EwwelContinue reading “Il-Ħidma Pastorali Tkompli”

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Follow Me

Get new content delivered directly to your inbox.